dcsimg

 

 

 

 

Gegevensbeveliging

 

Richtlijnen tot gegevensbeveiliging van Bosch Benelux

 

Stand: december 2014

 

Bosch Benelux verheugt zich over uw bezoek aan onze website en over uw interesse voor onze onderneming en onze producten.

 

Bosch Benelux respecteert uw persoonlijke levenssfeer

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens en de beveiliging van alle zakelijke gegevens lig ons nauw aan het hart, en daarom houden wij daar ook ten strengste rekening mee in onze commerciële procedures. Persoonlijke gegevens die bij uw bezoek aan onze website en onze Onlineshops worden verzameld, worden vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften door ons behandeld.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons ondernemingsbeleid.

 

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden slechts dan verwerkt, indien u ze ons uit eigen beweging en voor het afhandelen van een opdracht in de Onlineshop hebt doorgegeven. De verantwoordelijke instantie in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Nederland) is Bosch Power Tools B.V..

 

Gebruik van Cookies

 

  1. Bosch-cookies

Bosch gebruikt cookies en actieve componenten (bv. JavaScript) om de voorkeuren van bezoekers te traceren en het design van de websites aan te passen.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Indien gewenst kunt u deze cookies op elk ogenblik verwijderen. Hierdoor kunnen bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het wissen van cookies.

 

  1. Cookies van derden

Sommige Bosch-websites bevatten inhoud en diensten van andere providers (bv. YouTube, Facebook, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Bosch heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze providers.

Raadpleeg de respectieve websites van deze providers voor informatie over hoe uw gegevens worden behandeld.

 

Gebruik van de WebTrends-webanalysetool

 

Bosch gebruikt de WebTrends-webanalysetool om toegangsmetingen tot de website uit te voeren. Op die website worden door WebTrends, een webanalysedienst van de provider WebTrends, gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit met gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen worden opgemaakt. Deze gebruikersprofielen dienen voor de analyse van het gebruikersgedrag en worden gebruikt voor het verbeteren van de website, waar het aanbod optimaal op de behoeften van de klant wordt afgestemd.

Voor de meting worden er cookies gebruikt om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Bosch gebruikt ze vooral om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. Dit zijn tekstbestandjes die lokaal op de PC van de websitebezoeker worden opgeslagen en de herkenning mogelijk maken bij een volgend bezoek aan onze website.

 

De hiermee verkregen informatie helpt ons om onze website continu aan te passen aan de behoeften van de bezoekers. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm en laten ons onder meer weten hoeveel personen onze website bezoeken, van welke website ze komen en welke webpagina's ze opgeroepen hebben.

Ze worden uitsluitend gebruikt om de website aantrekkelijker te maken en om er de inhoud en de functies van te verbeteren. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot deze gegevens.

Zonder uitdrukkelijke en afzonderlijk gegeven toestemming van de persoon in kwestie worden de gepseudonimiseerde gebruiksprofielen niet gelinkt aan de persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. U kunt eender wanneer voor de toekomst uw toestemming intrekken voor het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op een webanalyse, door de aanwijzingen te volgen onder Toestemming intrekken.

 

Gebruik van sociale plug-ins als onderdeel van de sociale media

  1. Facebook

Bosch-websites gebruiken sociale plug-ins ("Plugins") van het sociale netwerk Facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of aan de woorden "Facebook" of „Vind ik leuk" of „Delen". Een overzicht van de Facebook plug-ins en hoe ze eruitzien, vindt u op: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectievelijke knop drukt. Door de plug-ins te activeren maakt u verbinding met Facebook en geeft u de toestemming om de gegevens door te sturen naar Facebook. De inhoud van die plug-ins wordt dan door Facebook rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en op de webpagina opgenomen. Door het opnemen van de plug-in krijgt Facebook de informatie, dat uw browser de pagina in kwestie van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u bij Facebook geen profiel hebt of niet ingelogd bent. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres ) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de VSA doorgegeven en daar opgeslagen.

Indien u ingelogd bent bij Facebook, dan kan het sociale netwerk een verbinding maken met uw Facebook account.

Het doel en de omvang van de gegevenscollecte, van hun verwerking en later gebruik door Facebook evenals de rechten en instellingsmogelijkheden met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u bij de richtlijnen van Facebook inzake gegevensbeveiliging.

Richtlijnen van Facebook inzake gegevensbeveiliging: http://www.facebook.com/policy.php

Indien u niet wenst dat Facebook via onze website gegevens verzamelt die u betreffen, moet u bij Facebook uitloggen alvorens u onze website bezoekt.

 

  1. Google+

Bosch-websites gebruiken sociale plug-ins ("Plugins") van het sociale netwerk plus.Google.com, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). Deze plug-ins zijn herkenbaar aan het logo Google+ of de woorden "Google+" of "Google plus", of "+1".

Een overzicht van de plug-ins van Google en hoe ze eruitzien, vindt u op:

https://developers.google.com/+/web/

 

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectievelijke knop drukt. Door de plug-ins te activeren maakt u verbinding met Google+ en geeft u de toestemming om de gegevens door te sturen naar Google. De inhoud van die plug-ins wordt dan door Google rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en op de webpagina opgenomen. Door het opnemen van de plug-in krijgt Google de informatie, dat uw browser de pagina in kwestie van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u bij Google geen profiel hebt of niet ingelogd bent. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres ) wordt door uw browser direct aan een server van Google in de VSA doorgegeven en daar opgeslagen.

Indien u ingelogd bent bij Google+, dan kan het sociale netwerk een verbinding maken met uw Google account.

Het doel en de omvang van de gegevenscollecte, van hun verwerking en later gebruik door Google evenals de rechten en instellingsmogelijkheden met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u bij de richtlijnen van Google inzake gegevensbeveiliging.

Richtlijnen van Google inzake gegevensbeveiliging:  https://developers.google.com/+/web/+1button/?hl=en

Indien u niet wenst dat Google via onze website gegevens verzamelt die u betreffen, moet u bij Google+ uitloggen alvorens u onze website bezoekt.

 

 

 

  1. YouTube

Onze websites van Bosch gebruiken het videoplatform YouTube, uitgebaat door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 in de USA. YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen weergegeven worden.

Wanneer u één van onze websites bezoekt, maakt de geïntegreerde YouTube-player een verbinding met YouTube om de technische transmissie van de video of het bijhorende audiobestand mogelijk te maken. Tijdens de verbinding met YouTube worden er gegevens aan YouTube doorgegeven.

Het doel en de omvang van de gegevenscollecte, van hun verwerking en later gebruik door YouTube evenals de rechten en instellingsmogelijkheden met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u bij de richtlijnen van YouTube inzake gegevensbeveiliging.

 

  1. Twitter

De websites van Bosch gebruiken sociale plug-ins (of "plug-ins") van het sociale netwerk Twitter, uitgebaat door Inc., 795 Folsom St. Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). De plug-ins worden geïdentificeerd door een Twitter logo of door de vermelding "Tweet".

Een overzicht van de Twitter-plug-ins en hoe ze eruitzien, vindt u op: https://twitter.com/about/resources/buttons

Indien u naar een van onze websitepagina's gaat die plug-ins bevat, dan worden die eerst gedesactiveerd. Pas wanneer u op de overeenstemmende knop klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Door deze activering maakt u een verbinding met Twitter en verklaart u zich akkoord met het feit dat de gegevens naar Twitter worden doorgestuurd.

 

Indien u ingelogd bent bij Twitter, dan kan het sociale netwerk een verbinding maken met uw Twitter account. Indien u op de ad hoc knop klikt, wordt de overeenstemmende informatie door uw server rechtstreeks aan Twitter doorgegeven, waar ze bewaard wordt. De inhoud van die plug-ins wordt dan door Twitter rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en op de webpagina opgenomen. Door het opnemen van de plug-in krijgt Twitter de informatie, dat uw browser de pagina in kwestie van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u bij Twitter geen profiel hebt of niet ingelogd bent. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres ) wordt door uw browser direct aan een server van Twitter in de VSA doorgegeven en daar opgeslagen.

Indien u bent ingelogd op Twitter, kan Twitter het bezoek linken aan uw Twitter-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Twitter waar ze wordt opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevenscollecte, van hun verwerking en later gebruik door Twitter, evenals de rechten en instellingsmogelijkheden met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u bij de richtlijnen van Twitter inzake gegevensbeveiliging.

Richtlijnen van Twitter inzake gegevensbeveiliging: https://twitter.com/privacy

Indien u niet wenst dat Twitter via onze website gegevens verzamelt die u betreffen, moet u bij Twitter uitloggen alvorens u onze website bezoekt.

 

 

Gebruik van externe links

Bosch-websites kunnen links bevatten naar websites van derden die worden beheerd door providers die niet met ons gerelateerd zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, opslaan of verwerken van de persoonsgegevens die worden verstuurd door op de link te klikken (zoals het IP-adres of URL van de pagina die de link bevat) aangezien het gedrag van derden buiten onze controle valt. Daarom is Bosch niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden.

Gebruik van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Bosch of een door Bosch aangestelde serviceprovider gebruikt uw persoonsgegevens voor het technische beheer van websites, klantadministratie, productenquêtes, aanvragen die u indient bij Bosch en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doeleinde of volgens de verwerkingsdoeleinden die staan vermeld op de respectieve locaties op onze websites. Onze werknemers en de door Bosch aangestelde serviceproviders zijn verplicht tot geheimhouding en moeten de bepalingen van de Nederlandse Privacywet naleven. Daarnaast wordt het naleven van alle vereiste technische en organisatorische maatregelen in het kader van de gegevensbeveiliging gegarandeerd.

Veiligheid

Bosch neemt veiligheidsmaatregelen opdat uw gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn beschermd tegen bewerking, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of ongeoorloofde vrijgave. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Reclame

Wanneer u ons persoonlijke gegevens bezorgt, gebruiken wij deze om u te informeren over onze producten en diensten en, indien van toepassing, om u op te nemen in onderzoeken, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, bv. bij het aanmelden voor de Nieuwsbrief wordt uw e-mail-adres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt. Indien u hebt ingestemd met dit gebruik, maar niet langer reclame van Bosch wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk ogenblik intrekken voor de toekomst, door u voor de Nieuwsbrief af te melden. Het afmelden is eender wanneer mogelijk. Uw gegevens zullen dan worden gewist of, indien ze nog nodig zijn voor de facturatie of de boekhouding, zal de toegang tot die gegevens geblokkeerd worden.

Toestemming intrekken

Bovendien kunt u eender wanneer uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken voor de toekomst intrekken.

De persoonlijke gegevens worden gewist indien de toestemming voor de opslag ervan wordt ingetrokken, indien de kennis van de persoonsgegevens niet langer vereist is voor het uitvoeren van het doeleinde of indien de opslag van de persoonsgegevens om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is. Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding of die bij wet moeten worden bewaard, worden hierdoor niet beïnvloed.

Het intrekken van uw toestemming richt u aan:

Wanneer u ingelogd bent kan u zelf uw account definitief wissen onder het volgende menu → Mijn account → Mijn gegevens →  „Mijn account wissen".

 

 

 

Contact

Voor alle inlichtingen, suggesties of klachten betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens kan u zich wenden tot de medewerker die in onze Groep gelast is met gegevensbeveiliging.

Indien ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en up-to-date te houden er toch foutieve informatie werd opgeslagen, zullen wij die op uw verzoek corrigeren

 

Verantwoordelijke Gegevensbeveiliging Bosch Benelux

Dhr. Golo Seume

32, Avenue Michelet

F-93404 Saint-Ouen

Frankrijk